FAMILJEAKADEMIN

– Att växa inifrån med ömsesidig respekt som kärna

Familjeakademin har under många år inspirerat och bidragit till utveckling för både vuxna och barn.

Vår passion är människans inneboende förmåga och potential och med våra kurser och program vill vi bidra till frigörandet av varje individs hela potential.

Vi finns redan i flera kommuner runt om i Sverige och erbjuder kurser, föreläsningar och vägledande samtal.

Alltid med samma kärna: ömsesidig respekt, tillit och god självkänsla, hos både barn och vuxna.