Aktivt Föräldraskap – Småbarn

Av Familjeakademin

Sammanfattning om kursen Aktivt Föräldraskap Småbarn

Kursen Aktivt Föräldraskap - Småbarn är framför allt avsedd för vuxna (föräldrar och andra viktiga vuxna) som lever med barn i åldern 1-4 år. Familjer ser olika ut och det är inte alltid föräldrar som tar hand om och ansvarar för barnen. Av praktiska skäl kommer vi i många fall säga föräldrar men i det inkluderar vi alla vuxna som lever med barn. Livet tillsammans med våra små barn är härligt men det kan också vara utmanande, framför allt om vardagen är full av stress som den är för många av oss. När vardagen är full av stress blir vår respons ofta reaktiv och det är inte alltid så konstruktivt även om våra intentioner är goda.

Denna kurs innehåller 5 delar. Alla delar har material i olika former, t ex.filmer, texter, ljudfiler, övningar och reflektionsfrågor.
Del 1 handlar om "Du och ditt barn".
Del 2 handlar om "Mod och självkänsla".
Del 3 handlar om "Förebyggande förhållningssätt".
Del 4 handlar om hur man som förälder eller vuxen "Avgränsar".
Del 5 handlar om hur "Din familj är den viktigaste i världen - för ditt barn".

Jag hoppas att du, genom denna kurs, skall hitta nya vägar, nya infallsvinklar, få inspiration och lära dig färdigheter som gör att vardagen blir mer lätthanterlig och relationerna närande och utvecklande.

 

Agnetha Stagling Birgersson

Kurs prisplan

Recensioner