Aktivt Föräldraskap – Förskolebarn och Skolbarn

Av Familjeakademin

Sammanfattning om kursen Aktivt Föräldraskap- Förskolebarn och skolbarn

Kursen Aktivt Föräldraskap - Förskolebarn och Skolbarn är framför allt avsedd för vuxna som lever med barn i åldern 2-12 år. Men principerna och förhållningssättet är universella, vilket innebär att de fungerar lika väl i olika kulturer som i parrelationen, i vänskapskretsen och på jobbet. I denna kurs har vi framför allt fokus på relationen förälder-barn. Familjer ser olika ut och det är inte alltid föräldrar som tar hand om och ansvarar för barnen. Av praktiska skäl kommer vi i många fall säga föräldrar men i det inkluderar vi alla vuxna som lever med barn.

Denna kurs innehåller 6 kapitel.
Kapitel 1 handlar om "Ledarskap".
Kapitel 2 handlar om "Självkänsla".
Kapitel 3 handlar om att "Förstå barns beteende".
Kapitel 4 handlar om att "Utveckla ansvar".
Kapitel 5 handlar om "Kommunikation".
Kapitel 6 handlar om "Gemenskap i familjen".

Jag hoppas att du, genom denna kurs, skall hitta nya vägar, nya infallsvinklar, få inspiration och lära dig färdigheter som gör att vardagen blir mer lätthanterlig och relationerna närande och utvecklande. Jag hoppas att kursen ger dig en nyfikenhet och glädje i att utforska ditt eget föräldraskap och hur du vill ha det tillsammans med ditt/dina barn.

Agnetha Stagling Birgersson

Kurs prisplan

Recensioner